تداوم روابط اقتصادی ایران و برزیل منوط به ایجاد توازن در مبادلات دو جانبه است.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با رومانا دوگانیوک رئیس اتاق مشترک بازرگانی برزیل و ایران دیدار و گفت‌وگو کرد. دوگانیوک رئیس اتاق مشترک بازرگانی برزیل و ایران در این نشست، ضمن تأکید بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی ایران و برزیل، از آمادگی بخش خصوصی برزیل برای همکاری با فعالان اقتصادی ایرانی خبر داد.

محمدرضا کرباسی معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با رومانا دوگانیوک رئیس اتاق مشترک بازرگانی برزیل و ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

کرباسی در این نشست، با اشاره به عدم وجود توازن در روابط تجاری ایران و برزیل، بر ظرفیت‌های دو کشور به منظور افزایش حجم مبادلات تجاری تأکید کرد.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، تداوم روابط تجاری میان ایران و برزیل را منوط به ایجاد توازن در مبادلات دوجانبه دانست و افزود: در حال حاضر سهم مبادلات تجاری ایران و برزیل 2.5 میلیارد دلار و سهم ایران از این مبادله دو جانبه تنها 40 میلیون دلار است.

رومانا دوگانیوک رئیس اتاق مشترک بازرگانی برزیل و ایران در این نشست، ضمن تائید صحبت‌های معاون امور بین‌الملل اتاق ایران و قول پیگیری در خصوص ایجاد توازن در مبادلات دوجانبه از طریق بخش خصوصی  و دولتی کشور برزیل، از علاقه‌مندی بخش خصوصی برزیل جهت توسعه روابط تجاری با همتایان ایرانی خبر داد