تبادل بر خط اطلاعات ثبت سفارش میان گمرک و صمت / اگر سامانه گمرک نبود پرونده فساد خودرو کشف نمی شد

تبادل بر خط اطلاعات ثبت سفارش میان گمرک و صمت / اگر سامانه گمرک نبود پرونده فساد خودرو کشف نمی شد

گمرک ایران اعلام کرد : تبادل اطلاعات گمرک و صمت بر خط شده و اخذ اطلاعات مربوط به ثبت سفارشات به صورت الکترونیک و برخط توسط سامانه گمرک از سامانه تجارت صورت می گیرد .

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ؛ همچنین دسترسی ها به سامانه جامع گمرکی در اختیار مسئولان سامانه جامع تجارت قرار گرفته و مکاتبات با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ارائه دسترسی های لازم به کلیه سرویس های موجود اطلاعاتی این سازمان و دستیابی به سامانه گزارشات برخط متصل به بزرگترین بانک اطلاعات تجارت کشور موجود است .

بنا بر اعلام گمرک ایران ؛ در حال حاضر اتصال سامانه گمرک به بنادر انجام شده و از سال ۱۳۹۶ امکان مشاهده الکترونیکی بیجک های صادر شده در گمرک برای سازمان بنادر فراهم شده است . همچنین با راه اندازی سامانه مدیریت لجستیک در کلیه گمرکات ، ثبت اطلاعات حامل ها برای ورود به محوطه انجام و این اقدام کنترل و نظارت دقیق بر حامل ها را به همراه داشته است و انتخاب کارشناس و ارزیاب بر اساس شاخص های مدیریت ریسک در سالن ارزیابی سامانه جامع گمرکی صورت می گیرد و همچنین فهرست عدلبندی به صورت تصادفی انجام می گردد.

گمرک ایران در خصوص دقت و هوشمندی سامانه جامع گمرکی جهت کنترل وزنی کالاها هم توضیح داد و اعلام کرد : کنترل وزنی کالاها در سامانه جامع گمرکی به صورت هوشمند انجام می شود و البته با توجه به تنوع کالایی ، برخی کالاها به صورت تعدادی محاسبه شده و در زمان بارگیری و ارائه اسناد حمل در صورتیکه با وزن موجود در ثبت سفارش مغایرت داشته باشد طبق تفاهمات اخیر با وزارت صنعت این اختلافات می تواند با تغییرات مثبت و منفی 10 درصد ترخیص شود .
ضمن اینکه در گمرک و توسط سامانه جامع گمرکی این میزان 3 درصد لحاظ شده و سامانه در درب خروج با محاسبات بسیار ساده ، وزن اظهاری و وزن خروجی را بر اساس آخرین حامل محاسبه و پیام های لازم را به کارشناس مربوطه ارائه میدهد تا با کنترل اسناد نسبت به انجام مراحل بعدی اقدام نماید.

بنابراین گزارش ؛ ایجاد بستر های امن تبادل اطلاعات در سامانه جامع گمرکی با درج امضای دیجیتال با کلیه دستگاه های دخیل در حوزه تجارت که قابل ردگیری است منجر به ایجاد بستر سالم برای انجام تشریفات گمرکی گردیده و شرایط را برای کنترل و نظارت دقیق بر نحوه انجام تشریفات و صدور مجوز های ورود و ترخیص کالا فراهم نموده است. از جمله همین موارد وجود اسناد و ومدارک الکترونیک با امضای دیجیتال در خصوص خودرو های دارای ثبت سفارشات غیر قانونی بوده که علاوه بر ارسال الکترونیک با امضای دیجیتال این ثبت سفارشات از طریق سامانه تجارت به گمرک ، کلیه شماره های VIN مورد تأیید نمایند گی های مربوطه نیز در سامانه جامع گمرکی ثبت و بارگذاری شده است.

گمرک همچنین در رابطه با آخرین وضعیت ورود گوشی های مسافری اعلام کرد : مسئولیت گمرک راه اندازی سامانه اظهار گوشی های مسافری بوده که این اقدام صورت گرفته و حقوق و عوارض گمرکی تمامی گوشی های مسافری که در سامانه گمرک اظهار شده اخذ و کد رهگیری صادر گردیده است اما اطلاعاتی از مسافر ، گذرنامه و اطلاعات ورود توسط واحدهای ذیربط در اختیار این سازمان قرار نگرفته و با توجه به این موضوع ، کنترل و راستی آزمایی اطلاعات گوشی های مسافری در حوزه مسئولیت های گمرک نیست .

این در حالی است که در حال حاضر جهت انجام تشریفات گمرکی ارتباط الکترونیکی سامانه جامع گمرکی حتی با خود وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در خصوص اخذ مجوز ارتباطات رادیویی و همچنین سایر وزارتخانه ها و دستگاه های مجوز دهنده وجود دارد و تبادل اطلاعات به راحتی صورت می پذیرد .

در گزارش گمرک آمده است : تبادل اطلاعات میان گمرک و سایر سازمان ها در حوزه انجام تشریفات گمرکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی با موفقیت در حال انجام است چرا که عدم اتصال به دستگاه های مرتبط جهت اخذ مجوز های الکترونیک از زمان ورود محموله به محوطه های گمرکی تا زمان ترخیص کالا به قصد انبار های داخلی و یا خروج از کشور منجر به توقف فرآیند تشریفات در گمرک خواهد شد و این مستندات نشان می دهد برخی ادعاها در خصوص عدم اتصال و تبادل اطلاعات گمرک با سایر دستگاهها کذب محض است .