بیش از 20 میلیارد ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی در نشست توسعه خدمات فنی و مهندسی ایران، گفت: ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران بیش از 20 میلیارد دلار است که با حضور در پروژه‌های معتبر بین‌المللی می‌تواند سبب رونق بنگاه‌های اقتصادی و نیروی انسانی متخصص باشد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، فرهاد نوری، در نشست توسعه خدمات فنی و مهندسی ایران با اشاره به اینکه فرآیند صادرات یک فرآیند ارتقا محور است، اظهار داشت: بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند نقش مهمی در تولید و صادرات داشته باشند اما در صادرات اعداد کوچک جایی ندارند، بنابراین، باید ادغام‌های بزرگ صورت گیرد تا قدرت چانه‌زنی وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر نقش ضمانت‌نامه‌ها در صادرات خدمات فنی و مهندسی افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی، صادرات کشور را به سمت دانش‌بنیان شدن و ارزش افزوۀ بالاتر سوق می‌دهد پس با استفاده از ظرفیت بیش از 20 میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی برای حضور در پروژه‌های معتبر بین‌المللی، می‌توان شرایط مساعدی برای رونق بنگاه‌های اقتصادی و به کارگیری نیروی انسانی متخصص فراهم کرد.

نوری بیان کرد: دهۀ 70 برای خدمات فنی و مهندسی، دهۀ نهاد سازی بود که نهادهایی همچون بانک توسعۀ صادرات، صندوق ضمانت صادرات و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی شکل گرفتند، در دهۀ 80 نیز آئین‌نامه صدور خدمات فنی و مهندسی، قوانین مرتبط و بخشنامه‌های مربوطه ابلاغ شد و در قانون برنامه سوم و چهارم توسعۀ کشور اتفاقات خوبی در راستای حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی رخ داد.

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی در ادامه با تشریح آمار 5 ماهه تجارت خارجی کشور گفت: طی مدت مذکور 8/17 میلیارد دلار صادرات و 7/17 میلیارد دلار واردات صورت گرفته و تراز تجاری نیز همچنان مثبت است.

وی کشورهای چین، امارات، عراق، ترکیه و افغانستان به عنوان 5 کشور اول هدف صادراتی عنوان کرد که 75 درصد از حجم تجارت کشورمان را شامل می‌شود.

نوری در ادامه اظهار داشت: علیرغم تمام مشکلاتی که نظام ناعادلانۀ تجارت بین‌المللی متأثر از نظام سیاسی بین‌المللی برای کشورمان ایجاد کرده است، صادرکنندگان توانسته‌اند این حجم از صادرات را ساماندهی کنند.

گفتنی است، در کنفرانس بین‌المللی توسعه خدمات فنی و مهندسی ایران که به همت دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش‌بنیان برگزار شد، نمایندگان بانک مرکزی، صندوق ضمانت صادرات ایران، بانک توسعه صادرات ایران، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه، وزارت نفت، وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی سابق ایران در کشورهای عراق، قزاقستان، افغانستان و سوریه حضور داشتند.