به همت سازمان توسعه تجارت ایران و همزمان با روز ملی صادرات انجام میشود: تقدیر از صادرکنندگان با ایفای کامل تعهدات ارزی

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن گرامیداشت روز ملی صادرات گفت: سازمان توسعه تجارت ایران از صادرکنندگانی که تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را به طور کامل ایفا کرده‌اند، طی مراسمی تقدیر می‌کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم تعداد صادرکنندگانی را که تعهدات ارزی خود را به صورت صد در صد ایفا کرده‌اند بیش از ۲۳۰۰ صادرکننده اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۳۹ صادرکننده با صادرات بیش از ده میلیون یورو و میانگین بازگشت ارز صد درصد در طول ماه‌های گذشته انتخاب شده‌اند و که از آن تقدیر و تشکر خواهد شد.

وی افزود: بسته تشویقی بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط سازمان توسعه تجارت ایران، تدوین و همزمان با تقدیر از صادرکنندگان برتر در حوزه رفع تعهدات ارزی رونمایی خواهد شد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندگان کشورمان را مجموعه‌ای متعهد و متخصص دانست و اظهار امیدواری کرد با استفاده از ابزارهای تشویقی پیش رو، بازگشت ارز حاصل از صادرات در جهت تامین ارز مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی سرعت بیشتری بگیرد.