برگزاری کمیته مشترک همکاری‌های بازرگانی ایران و عراق

رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: باهدف پیگیری توافقات انجام شده بین مقامات دو کشور در  جریان سفر ریاست جمهوری ایران به عراق، کمیتۀ مشترک همکاری‌های بازرگانی دو کشور  به مدت دو روز ۳۰ و ۳۱ تیرماه در بغداد  برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، ناصربهزاد در این خصوص اظهار داشت: در این کمیته که با محوریت سفارت ایران در عراق برگزار خواهد شد، دو موضوع اساسی تبیین اولویت‌های همکاری دو کشور برای تحقق تجارت ۲۰ میلیارد دلاری و تسهیل‌گری در رفع موانع تجارت بررسی خواهد شد.

وی افزود: روند رو به رشد همکاری‌های بازرگانی دو کشور نیازمند توجه به دیپلماسی تجاری برای توسعه و فعال‌سازی ظرفیت‌های گمرکی، مرزی، پولی و بیمه‌ای است که در راستای سیاست‌های متناظر  دو کشور قابل اقدام است.

بهزاد بیان داشت: در این کمیته 8 محور مهم در فرآیند تجارت ایران و عراق شامل امور بازرگانی، مسائل بانکی، استاندارد، گمرک، موضوعات صنعتی و سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی، حمل و نقل و  ترانزیت و راهکارهای افزایش تعاملات بخش خصوصی دو کشور مورد مذاکره و بررسی قرارمی‌گیرد.

رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: مهمترین رویکرد نظام بازرگانی ایران توسعۀ تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی به منظور ارتقای صادرات به کشورهای همسایه با اولویت بازار عراق است که این موضوع با  تعریف رویه‌های جدید برای افزایش مناسبات به  نفع دوکشور پیگیری می‌گردد.