برگزاری نمایشگاه مواد خوراکی در تایلند

برگزاری نمایشگاه مواد خوراکی در تایلند

زمان : 20 الی 22 شهریور ماه 98

مکان : مجموعه نمایشگاهی بایتک در شهر بانکوک

تلفن تماس : (+66) 20360500