برگزاری نمایشگاه بین المللی در تاجیکستان

برگزاری نمایشگاه در تاجیکستان

زمان : 31 خرداد الی 1 تیرماه 98

مکان : شهر خجند

تلفن تماس : (0992)927078500