برگزاری نخستین همایش ملی صنعت نمایشگاهی

نخستین همایش ملی صنعت نمایشگاهی به همت سازمان توسعه تجارت ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عومی سازمان توسعه تجارت ایران، فرهاد نوری، مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی، گفت: این همایش با توجه به اهمیت توانمندی‌های اقتصاد داخلی و سیاست  صادرات محور دولت و همچنین نقش صنعت نمایشگاهی در توسعه صادرات غیر نفتی و تجارت خارجی کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی این همایش شفاف سازی مدیریت کلی این صنعت با تبیین نقش حاکمیتی سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت‌های نمایشگاهی به عنوان بازوی اجرایی این سازمان و جایگاه ویژه تشکل های مرتبط در رشد و توسعه صنعت نمایشگاهی است.گفتنی است، در این همایش ضمن بیان ظرفیت بالفعل و بالقوه دستگاه‌ها و نهادای دولتی و بخش خصوصی داخلی، نسبت به ارائه راهکارهای تسریع در حصول اهداف تعیین شده اقدام خواهد شد.

گفتنی است، نخستین همایش ملی صنعت نمایشگاهی روز 14 بهمن ماه در سالن همایش های خلیج فارس برگزار خواهد شد.