برنامه‌های جدید گمرک ایران/ تعرفه‌ها باید منطقی باشد

برنامه‌های جدید گمرک ایران/ تعرفه‌ها باید منطقی باشد

رییس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه تعرفه ها در گمرک باید منطقی باشد، معتقد است که گمرک ایران از ماخذ تعرفه های بالا و پایین حمایت نمی کند.

مهدی میراشرفی در رابطه با سیاست های گمرک در خصوص کاهش و یا افزایش تعرفه های گمرکی، گفت: اگر نگاه اقتصادی را بخواهیم ، باید بدانیم تعرفه ها همیشه باید منطقی باشند و افزایش غیرمنطقی تعرفه ها یعنی اینکه برای تجارت غیررسمی ایجاد انگیزه کنیم و به تخلفات دامن زده شود.

رییس کل گمرک ایران اظهارداشت: وزارت اقتصاد قائل به منطقی کردن تعرفه ها است و بحث کاهش و یا افزایش تعرفه های گمرکی مطرح نیست. اعتقاد بر این است که تعرفه ها باید منطقی باشد و اگر ما در کالایی تولید نداریم ولی نیاز جامعه است،‌ تعرفه بالا به معنای رونق تخلف و تجارت غیرقانونی است.

میراشرفی خاطرنشان کرد: گمرک همیشه نه از ماخذ بالای تعرفه حمایت می کند و نه از ماخذ پایین و به دنبال منطقی سازی تعرفه ها است. در منطقی بودن تعرفه ها حقوق مصرف کننده ها نیز رعایت می شود. از اهداف تعرفه گذاری غیر از مباحث حمایت از تولیدات داخلی، موضوع کسب درآمد برای دولت نیز مطرح است.

وی ادامه داد: بعد از نفت و مالیات، گمرک درآمد سوم کشور را دارد و در کنار مالیات جزو درآمدهای درون زای کشور محسوب می شود، برخلاف نفت که درآمد برون زا محسوب می شود. بنابراین باید تکالیف بودجه ای را نیز عمل کنیم.