با افزایش تعاملات سازمان توسعه تجارت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت می‌گیرد : تدوین پروتکل‌های بهداشتی برای رونق صادرات خدمات گردشگری

سرپرست دفتر صادرات خدمات و محصولات دانش‌بنیان گفت: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور تعاملات خود با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را در مسیر تدوین پروتکل پذیرش گردشگران خارجی افزایش داده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، سهراب سلیمی، با بیان این مطلب اظهار داشت: در جریان این تعاملات، تیم مدیریتی و کارشناسی هر دو طرف مولفه‌هایی همچون توجه به ابعاد مختلف صنعت گردشگری، اهمیت و ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی تبادلات گردشگری در سطح بین‌المللی و ابهام در مدت زمان تداوم شیوع ویروس کرونا و همچنین نحوه برون‌رفت از شرایط کنونی، بررسی کردند.

وی افزود: نتیجۀ این بررسی‌ها، موجب اهتمام تمامی نهادها و ارگان‌های مرتبط با این صنعت خدماتی مهم و ارزآور قرار گرفت.

سرپرست دفتر صادرات خدمات و محصولات دانش‌بنیان با اشاره به تدوین پروتکل‌های بهداشتی گردشگری در زمان شیوع کرونا، از تدوین برنامه‌هایی به منظور اجرایی شدن فرآیندهای مشخص با هدف ارتقای سطح ایمنی و سلامت در زنجیره تامین گردشگری خبر داد و عنوان کرد: نتیجه تعاملات دو نهاد مربوطه از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارسال شده است.

سلیمی گفت: جلب اطمینان‌ و ایجاد اعتماد نزد گردشگران بین‌المللی برای انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری مطلوب در دوران همزیستی با کرونا روند پیچیده است، ضمن آنکه شرایط به گونه‌ای رقم خورده  که بر اساس آن اصل اولیه برای جذب و ورود گردشگران به کشور ثالث، سلامت مسافر ورودی و اطمینان از رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تمامی ارکان زنجیره تامین و ارزش گردشگری بوده و پس از آن، آموزش و نحوه نظارت بر ارائه بهینه خدمات و اجرای پروتکل‌ها و موازین بهداشتی، به عنوان اصول ثانویه مورد تاکید قرار گرفته است.

وی همچنین صنعت گردشگری را از ارکان مهم چرخه اقتصادی و منبع مهم ورود ارز به کشور توصیف کرد و افزود: سفرهای داخلی در چارچوب ضوابط بهداشتی تعیین شده و انگیزش تقاضا، زمینه اعتمادسازی مجدد برای تقاضای ورود گردشگر به کشور و تامین بخشی از نیازهای ارزی اقتصاد را فراهم خواهد آورد و چنانچه گردشگران و متولیان سفر، هر کدام با رعایت پیوست‌های بهداشتی، زمینه سفری ایمن و مسئولانه را فراهم آورند، این اقدام می‌تواند سبب حیات ایمن و مسئولانه صنعت گردشگری و رونق کسب و کارهای گردشگری شود.

سلیمی بیان داشت: البته باید در نظر داشت که رشد صنعت گردشگری بیش از هر عامل دیگری وابسته به امنیت و سلامت انسانها است، گردشگری بین‌المللی بستگی به میزان کنترل شیوع ویروس کرونا در هر دو جامعه مبداء و مقصد و قوانین و مقررات حاکم بر آن دارد، لذا، براساس گزارش‌های جهانی، در آینده نزدیک نمی‌توان برای این صنعت درآمد‌زا و اشتغال‌آفرین، افق چندان پر رونقی متصور بود.