بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از وضعیت انبارهای جنوب کشور سرانجام نتیجه داد امکان ترخیص کالاهای گروه یک ارزی به شیوه اعتباری

با اعلام سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، امکان ترخیص کالاهای اساسی گروه یک ارزی به شیوه اعتباری میسر شد. آن‌طور که محمدرضا کلامی خبر داده است، این تصمیم در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در بندرعباس به دست آمده و مصوب شد که بانک مرکزی ظرف مدت 90 روز نسبت به تامین ارز کالاهای ترخیصی این بخش اقدام کند. گروه یک ارزی شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.

 این در حالی است که به گفته سرپرست بازرگانی داخلی صمت، همچنین مصوب شد که بانک مرکزی تایید ارزی کالاهایی که تا قبل از 5 مهرماه 1399 به بنادر وارد شده‌است را صادر کند و مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز به شیوه اعتباری ترخیص شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که حجم زیادی از نهاده‌ها به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، در گمرکات جنوبی کشور رسوب کرده بود و امکان ترخیص آن وجود نداشت. این در حالی بود که طی چند ماه اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی در صنعت دام و طیور از کمبود خوراک مورد نیاز برای تولید گلایه داشتند تا آنجا که بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان به ناچار تولید خود را کاهش یا متوقف کردند.

به این ترتیب اما، به نظر می‌رسد که با مصوبه‌ای که طی روزهای اخیر در بندرعباس به دست آمد، امکان ترخیص نهاده‌های وارد شده به گمرکات فراهم شده و بانک مرکزی نیز متعهد شده‌است که طی مدت سه ماه ارز موردنیاز واردکنندگان آن را تامین کند.

در همین رابطه رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نیاز فوری واحدهای تولیدی به نهاده‌ها، این تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار را در رفع موقت مشکلات پیش آمده برای بخش تولید دام و طیور کشور موثر دانست و تصریح کرد که در مقطع کنونی، تا حدودی از التهابات رخ داده در بازار کاسته خواهد شد.

به گفته احمدرضا فرشچیان، واردکنندگان نهاده‌ها نیز طی مدت اخیر متحمل خسارات نگهداری و دموراژ سنگین شدند که با ترخیص به صورت اعتباری، از تحمیل هزینه‌های بیشتر به این بخش جلوگیری می‌شود. وی در عین حال تصریح کرد که به این شیوه، از فساد کالاها در انبار گمرکات نیز جلوگیری می‌شود و اظهار امیدواری کرد که مکانیزم ترخیص اعتباری، برای دیگر مواد اولیه و ماشین‌آلات وارد شده نیز تعمیم یابد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار مبنی بر ترخیص کالاهای گروه یک ارزی به شیوه اعتباری در حالی سرانجام مصوب شد که پیش از این اتاق بازرگانی تهران طی مکاتبات پیاپی خود با مسئولان دولتی، این راهکار را پیشنهاد کرده و معطل ماندن نهاده‌ها و مواد اولیه وارداتی در گمرکات را به زیان تولید و اقتصاد کشور اعلام کرده بود.