بازدید از زیرساخت‌های صادراتی استان خوزستان

در آستانه سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان خوزستان، بازدید از زیرساخت‌های صادراتی این استان و بررسی مشکلات صادرات و صادرکنندگان در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، در این سفر،  سیدمجتبی موسویان‌ریزی، معاون توسعه بازارهای صادراتی و فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر عربی – آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران و هیاتی از مسئولین دیگر بخش‌های وزارتخانه، همراه علیرضا رزم‌حسینی به استان خوزستان سفر کردند تا ضمن بررسی‌های میدانی موضوعات فوق، گزارشی به کارگروه توسعه صادرات استان ارائه کنند.

گفتنی است، وزیر صمت و هیأت همراه متشکل از مدیران ارشد این وزارتخانه، به منظور افتتاح یک واحد تولیدی در شوشتر و شرکت در کارگروه توسعه صادرات خوزستان به این استان سفر خواهند کرد.