ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی اولین گام در ارتقای رقابت‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط

مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران، ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی را به عنوان اولین گام عملیاتی در ارتقای رقابت‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، میر ابوطالب بدری پیش شرط حفظ سطوح بالای درآمد و اشتغال هر کشور را رقابت‌پذیری تولیدات دانست و رقابت‌پذیری را معرف پویایی صنایع، تحقیق و توسعه و در نهایت پایین آمدن قیمت تمام شده و هزینه‌های تولید محصولات یک کشور اعلام کرد.

وی با تاکید بر اینکه رقابت قیمتی در بازارهای جهانی به عنوان یک اصل نمود پیدا کرده است، بر بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید بنگاه‌های تولیدی‌، صادراتی به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط تاکید کرد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران مهم‌ترین مشکلات شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای درحال توسعه را عدم شناخت تکنیک‌های قیمت‌گذاری، عدم مدیریت صحیح تهیه مواد اولیه و مدیریت انبارها و تکنولوژی مستهلک دانست و تاکید کرد: در نهایت این موارد موجب کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌ها و به تبع آن کاهش قدرت رقابتی در بازارهای هدف می‌شود.

مولف «راهنمای گام به گام ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی»، ایجاد انگیزه در روابط بین بنگاهی و همچنین همکاری با ساختارهای حمایتی محلی را اصل اساسی در جهت افزایش بهره‌وری بنگاه‌های کوچک و متوسط دانست و بر ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی به عنوان اولین گام عملیاتی در ارتقای رقابت‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین بهبود محیط تجاری و فعالیت‌های کلی اقتصادی تاکید کرد.

بدری تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور را ۸۰ هزار واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۴۳ هزار واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی قرار دارند. وی میزان صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در شهرک‌های صنعتی در ۷ ماهه اول سال جاری را حدود ۱/۵ میلیارد دلار دانست و اعلام کرد: این رقم فقط توسط ۹۰۰ واحد مستقر در شهرک‌ها انجام شده است لذا ایجاد ساختارهای صادراتی در بخش‌های مختلف کالایی برای این واحدها، موجبات افزایش صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط را فراهم خواهد کرد.

شایان ذکر است «راهنمای گام به گام ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی» توسط میر ابوطالب بدری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران تالیف و ترجمه و از سوی سازمان توسعه تجارت ایران منتشر شده است.