اولین نمایشگاه بین المللی تجاری تعاونی های هند

اولین نمایشگاه بین المللی تجاری تعاونی های هند

زمان : 19 الی 21 مهر 98

مکان : دهلی نو

سایت : WWW.ictf.in