اولویت های گمرک از نگاه رئیس کل جدید

اولویت های گمرک از نگاه رئیس کل جدید

رئیس کل جدید گمرک ایران ، اولویت های گمرک را تشریح کرد .

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ؛ توسعه و تسهیل تجارت ، هوشمند سازی گمرک، بهبود معیشت کارکنان ، حمایت از تعرفه های منطقی به سمت تولید داخلی از جمله اولویت های گمرک از نگاه رئیس کل جدید است.

دکتر مهدی میر اشرفی در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس کل جدید گمرک با اشاره به عملکرد مثبت رئیس کل سابق گمرک گفت: آقای عسگری مدیری اخلاقمدار، کارمندمدار و سالم است و از تجربیات ایشان در گمرک استفاده خواهیم کرد.

رئیس کل جدید گمرک به موقعیت ایران در دنیا و منطقه اشاره کرد و گفت: ایران در موقعیت جغرافیایی ویژه و خاص قرار دارد و با توجه به این موقعیت باید تجارت را توسعه دهیم چرا که در دنیا رشد تجارت از رشد اقتصاد پیشی گرفته است. کشورها با شناخت موقعیت جغرافیایی تجارت خود را توسعه می دهند، کشورهایی مانند سوئیس با وجود اینکه راه آبی ندارند اما بزرگترین خط دریایی را در دنیا دارد .

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه 90 درصد تجارت دنیا با حمل و نقل دریایی است، گفت: ما با توجه به اینکه 3 هزار کیلومتر مرزآبی داریم باید از این موقعیت استقاده کرده و بر روی توسعه تجارت دریایی خود تمرکز کنیم.

میر اشرفی ادامه داد: یکی از موانع ما در توسعه تجارت تعدد سازمان های همجوار است که ممکن است شرایط را برای ما سخت کند و در این زمینه باید چالش های میان سازمان ها رفع شود.

وی افزود: در پیاده سازی سامانه های گمرکی و الکترونیکی کردن گمرک اقدامات بسیار خوبی در گمرک انجام شده است اما در روند هوشمند سازی در ابتدای راه هستیم. درهمین حال تلاش می کنیم از همکارهای منطقه ای و ظرفیت کنوانسیون های بین المللی در تسهیل تجارت استفاده کنیم.

معاون وزیر اقتصاد گفت: گمرک چندین سال است که جلوگیری از جعل اسناد را هدف خود قرار داده و در این راستا با استفاده از پنجره واحد تجارت فرامرزی جعل اسناد گمرکی به کمترین حد رسیده است و جعل را به صورت ریشه ای و بنیادین از بین برده ایم.

میراشرفی تاکید کرد: نگاه گمرک به تعرفه ها، منطقی است و با این نگاه از تجارت حمایت می کند. البته گمرک به عنوان سازمان تصمیم گیر معافیت ها نیست اما به سازمانهای مربوطه، پیشنهاد معافیت برای تولیدکنندگان را می دهد.

رئیس کل جدید گمرک ایران ؛ توسعه سرمایه انسانی، بهبود معیشت کارکنان ، شایسته سالاری، ایجاد انگیزه و حفظ روحیه نقادی را از دیگر اولولیتهای گمرک دانست.