اهمیت توسعۀ صادرات، همتراز دفاع از کشور

سرپرست دفتر نوسازی، تحول و فناوری اطلاعات و دبیر کمیتۀ پذیرش و مدعوین روز ملی صادرات گفت: صادرات به عنوان پیشران اقتصاد باید در اولویتهای نخست کشور باشد چرا که توسعۀ صادرات همتراز مسائل دفاعی، امنیتی و سیاسی برای کشور اهمیت دارد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی موسویان ریزی، در آستانۀ روز ملی صادرات، اظهار داشت: صادرکنندگان مانند پزشکان یا دانشمندان، از نخبگان کشور محسوب می‌شوند زیرا همراه صادرات کالای ایرانی، فرهنگ ایرانی را نیز صادر می‌کنند و با معرفی توانمندی‌های کشور، سبب ارتقای جایگاه ایران در عرصه‌های مختلف را فراهم می‌آورند.

وی با اشاره به بازار بزرگ همسایگان ایران، افزود: کشورمان به لحاظ جغرافیایی و منابع طبیعی دارای موقعیت ممتازی است لذا، باید با تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدایت سرمایه های داخلی به سوی تولید، به افزایش کیفیت محصولات و تنوع سبد صادراتی به عنوان ضروریات توسعۀ صادرات توجه ویژه داشته باشیم و با مطالعۀ صحیح بازار، افزایش قدرت چانه‌زنی و عمل به تعهدات، نام و کالای ایرانی را در بازارهای هدف ماندگار کنیم.

موسویان با تأکید بر اینکه توسعۀ صادرات تأثیرات مثبت و شگرفی روی مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصاد و فرهنگ کشور دارد، گفت: حمایت دولت از صادرکنندگان با تسهیل و تشویق، فرهنگ‌سازی و هدایت سرمایه‌های مردم به حوزۀ صادرات باعث رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعۀ فنی روزافزون و نهایتا تقویت جایگاه جهانی کشورمان خواهد شد.

دبیر کمیتۀ پذیرش و مدعوین روز ملی صادرات در خصوص شعار روز ملی صادرات بیان کرد: “رونق تولید صادراتی، شکوفایی اقتصادی” نشان‌دهندۀ آن است که اندیشیدن به مفاهیم عمیق صادرات و تقدیر از صادرکنندگان به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی منحصر به روز ملی صادرات نیست، بنابراین، باید به این باور برسیم که برای شکوفایی اقتصادی راهی جز توسعۀ فرهنگ تولید و صادرات غیر نفتی و اولویت بخشیدن به این مهم در کشور وجود ندارد.