انجمن صادرکنندگان استان اصفهان تاسیس شد

مجمع موسسان انجمن صادرکنندگان استان اصفهان با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، نماینده اتاق ایران و صادرکنندگان استان اصفهان تشکیل شد و اعضای هیات مدیره آن انتخاب شدند.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مسعود گلشیرازی، در این جلسه با بیان اینکه انجمن صادرکنندگان یکی از مهم‌ترین تشکل‌های اقتصادی استان است، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی موجود، فعالان اقتصادی به شیوه‌های گوناگون درصدد مقابله با این تحریم‌ها برآمده‌اند؛ اما متاسفانه آثار اقتصادی این تحریم‌ها در بودجه کشور قابل مشاهده است.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: در جنگ اقتصادی پیش رو، فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی در کمرنگ کردن آثار تحریم‌ها بسیار موثر است.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان توجه به شاخص‌مداری و تعریف این مقوله در رفتار صنفی را برای هدفدار نمودن اقدامات صورت گرفته بسیار حایز اهمیت دانست و تصریح کرد: ایجاد حلقه ارتباطی میان بنگاه‌های اقتصادی که دارای منافع صنفی مشترک هستند، احصای مشکلات و ارایه راه حل به مراجع ذیربط در ایجاد جریان مثبت اقتصادی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: در حوزه صادرات، صادرکنندگان بخش خصوصی در مدیریت مشکلات ارزی کشور بسیار تاثیرگذار بوده‌اند و در یک سال گذشته بیش از 80 درصد تعهدات ارزی آنها ایفا شده است.
گلشیرازی در ادامه از ایجاد سامانه ارزی کشور ابراز خرسندی نمود و گفت: این سامانه در شفافیت عملکردها بسیار تاثیرگذار بوده است.
وی همچنین بر شکل‌گیری شتاب دهنده صادراتی به همت اتاق بازرگانی و اعضای انجمن صادرکنندگان استان تاکید و تصریح کرد: با ایجاد این شتاب دهنده می‌توان به شکل‌گیری واسطه‌های صادراتی پرداخت و اصفهان صنعتی را در دوره فرا‌صنعتی، به مرکزی برای صادرات و تجارت تبدیل نمود.
وی اعضای انجمن صادرکنندگان استان را شامل بیش از 60 شرکت با کف 100 هزار دلار صادرات محقق شده عنوان کرد و گفت: در گام بعدی ایجاد انجمن صادرکنندگان خدمات نیز در دستور کار قرار دارد.
گلشیرازی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی به بسترسازی در زمینه تسهیل فعالیت‌های اعضا می‌پردازد، ابراز امیدواری نمود که این انجمن از بستر ایجاد شده به نحو مطلوب استفاده کند.
در این نشست ماهان میرشفیعی، نماینده اتاق بازرگانی ایران از صدور موافقت اصولی انجمن صادرکنندگان استان اصفهان در مردادماه سال جاری از طرف اتاق ایران خبر داد.
در ادامه این نشست پس از قرائت اساسنامه انجمن، محمد امینی، علی صفرنوراله، علی‌ محمد خوروش، محمد عسگری، محمدرضا غفرالهی، محسن لوئی پور و فروزان آقا بزرگی با آرای اعضا به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و حسن اخوان صفایی و غلامعلی فتحعلی به‌عنوان اعضای علی‌البدل و همچنین، سید یوسف قاضی عسگر به‌عنوان بازرس اصلی و امیرهوشنگ نیرومند بهعنوان بازرس علی البدل این انجمن انتخاب شدند.