اقدامات هماهنگ سازمان‌های مرتبط با تجارت خارجی برای کاهش رسوب کالا در بنادر

جلسات هیأت اعزامی نمایندگان سازمان‌ها و مراجع ذی‌ربط وزارت اقتصاد (گمرک ایران)، وزارت صمت، وزارت راه، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، استاندارد ) با صاحبان کالا و ترخیص کاران با هدف بررسی آخرین وضعیت مشکلات موجود رسوب کالا در بنادر و ارائه راهکارهای کاهش دپوی کالا در بنادر و محوطه‌های مناطق آزاد و ویژه دیروز و امروز نیز در محل اتاق بازرگانی بندرعباس و گمرک شهید رجایی برگزار شد.

این جلسات با حضور مهرداد ارونقی معاون فنی و امور گمرکی و هیأت همراه از صبح امروز در محل گمرک شهید رجایی برگزار شده و همچنان ادامه دارد.