افزایش 43 درصدی ارزش واردات گوشی تلفن همراه / 210 هزار و 611 دستگاه گوشی تلفن همراه در مهر ماه وارد شد