افتتاح خط کشتیرانی کانتینر یخچالی بندر جاسک به بندر شناس عمان

افتتاح خط کشتیرانی کانتینر یخچالی بندر جاسک به بندر شناس عمان

با توجه به هزینه های پایین بندری و زمان حمل کوتاه فرصت مناسبی برای بهره گیری از این بندر جهت صدور میوه و محصولات کشاورزی و سایر مواد غذایی از ایران به عمان فراهم شده است