اعزام هیات تجاری به مسکو

اتاق بازرگانی البرز با توجه به امضای تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی البرز و اتاق بازرگانی مسکو در نظر دارد هیات تجاری را همزمان با نمایشگاه مواد غذایی به روسیه  و با همکاری اتاق بازرگانی تهران به مسکو اعزام کند

زمان : 2 الی 5 مهرماه 98

مکان : مسکو

تلفن تماس : (0263)3416099