اعزام هیات تجاری از اتاق اراک به ازبکستان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در راستای ارتقای سطح روابط تجاری و توسعه صادرات غیر نفتی کشور و حضور در بازارهای صادراتی، در نظر دارد یک هیات تجاری بازاریابی متشکل از مدیران و تجار بخش خصوصی سراسر کشور را در تاریخ 28 بهمن ماه لغایت 2 اسفند ماه سالجاری به تاشکند (ازبکستان) اعزام نماید.