استقبال سازمان توسعه تجارت ایران از اقدامات تهاتری بازرگانان توانمند

مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه ارز و تهاتر با اشاره به مصوبه جدید دولت و رویه جدید واردات و صادرات تهاتری کالا گفت: با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه سیستم بانکی کشور، یکی از ابزارهای مهم مراودات تجاری در شرایط فعلی تهاتر (واردات در مقابل صادرات) است بر این اساس، سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور، از اقدام فعالان تجاری توانمند در این زمینه استقبال خواهد کرد.

مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه ارز و تهاتر با اشاره به مصوبه جدید دولت و رویه جدید واردات و صادرات تهاتری کالا گفت: با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه سیستم بانکی کشور، یکی از ابزارهای مهم مراودات تجاری در شرایط فعلی تهاتر (واردات در مقابل صادرات) است بر این اساس، سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور، از اقدام فعالان تجاری توانمند در این زمینه استقبال خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، عباس عبدالخانی اظهار داشت: با در این مصوبه مسیر صادرات و واردات تسهیل و ساده‌سازی شده  و صادرکننده‌ مطابق روال سال‌های قبل ارز خود را برای واردات مواد اولیه تولید در اختیار واردکننده و تولیدکنندگان قرار می‌دهد که با این اقدام هم تعهد ارزی صادرکننده ایفا می‌شود و هم  واردکننده مواد اولیه و تجهیزات تولید را به کشور وارد می‌کند.

وی افزود: توسعه صادرات غیرنفتی و تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولیدی کشور از اولویت‌های اساسی وزارت صمت به شمار می‌رود و در این راستا سازمان توسعه تجارت ایران تمامی توان خود را به کار بسته است.