از محل منابع صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد: تسریع در فرایند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی به صادرکنندگان

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از تسریع در فرایند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی به صادرکنندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی با هماهنگی‌های انجام شده با صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری با بیان این مطلب مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران را احراز اهلیت صادراتی متقاضیان دریافت تسهیلات صادراتی عنوان کرد و با اشاره به تجربه بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: به محض تایید اهلیت صادراتی صادرکنندگان به ویژه در حوزه ایفای تعهدات ارزی، مشخصات متقاضیان به صورت سامانه‌ای و بر خط به بانک‌های عامل ارسال می‌شود تا پس از احراز اهلیت اعتباری و بر اساس مقررات و ضوابط بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام شود.

وی پرداخت سریع و به موقع تسهیلات صادراتی را انتظار بجا و دغدغه اصلی صادرکنندگان دانست و از بانک‌های عامل خواست تا فرایند پرداخت تسهیلات را در اسرع وقت و بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی ماده ۳ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی انجام دهند.

دبیر کارگروه مشوق‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان اظهار داشت:  متقاضیان دریافت کمک سود تسهیلات صادراتی با مراجعه به پورتال سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir  می‌توانند مدارک و مستندات لازم را بارگذاری و تکمیل کرده و به سازمان توسعه تجارت ایران (در تهران) و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ارسال کنند تا در این خصوص بررسی‌های لازم صورت پذیرد.