از سوی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام شد تمدید مهلت عدم محدودیت برای صادرات از محل ورود موقت

سازمان توسعه تجارت ایران در دستورالعملی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور، تمدید مهلت برخورداری از خدمات تجاری و عدم اعمال محدودیت برای صادرات از محل ورود موقت را ابلاغ کرد.

 

سازمان توسعه تجارت ایران در دستورالعملی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور، تمدید مهلت برخورداری از خدمات تجاری و عدم اعمال محدودیت برای صادرات از محل ورود موقت را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این دستورالعمل که مربوط به ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی است، صادرکنندگانی که در بازه زمانی 22/ 1/ 1397 تا 31/ 6/ 1399 اقدام به صادرات از محل ورود موقت مواد کرده‌اند، مشمول این ابلاغیه خواهند بود.

همچنین بر این اساس، صادرکنندگان مشمول تا پایان دی‌ماه سال جاری ملزم به مراجعه به گمرکات ورود موقت‌کننده کالا برای پیگیری ارسال اطلاعات به دفتر صادرات گمرک ایران هستند.