اتحادیه صادرکنندگان استان اصفهان راه اندازی می شود

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،بهرام سبحانی نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت:در شرایط اقتصادی کنونی کشور که از یک طرف با تحریم  و از طرف دیگر با کمبود ارز روبروییم  تقویت صادرات غیر نفتی می تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
وی هدف از تشکیل اتحادیه صادرکنندگان  استان اصفهان را هم افزایی صادرکنندگان در راستای توسعه صادرات عنوان کرد و گفت:تلاش  برای سامان دهی صادرات و بهبود کیفیت خدمات و حل مسایل و مشکلات پیش روی  صادرکنندگان  دیگر هدف راه اندازی این اتحادیه است.
وی تصریح کرد:استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور پتانسیل صادرات چند برابر وضعیت کنونی را دارد و این اتحادیه ضمن برگزاری دوره های آموزشی می تواند به صادرکنندگان جهت دهی برای حضور موثر در بازارهای جدید را ارایه دهد.
اتحادیه صادرکنندگان به صورت تخصصی و منجسم مسایل صادرکنندگان را دنبال می کند
فرشته امینی عضو هیات  رییسه اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت:اتحادیه  صادرکنندگان استان اصفهان به صورت تخصصی و منسجم  خواستار پیگیری مسایل و مشکلات صادرکنندگان استان و توانمندسازی آنان است.
وی بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا ،مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با صادرات را یکی دیگر از اهداف راه اندازی این اتحادیه برشمرد و گفت:کمک به تحقق هدف های کمی و کیفی تعیین شده برای صادرات کالا و خدمات و جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم در بازارهای هدف  از دیگر اهداف راه اندازی این اتحادیه است .
امینی راه اندازی مرکز رشد صادرات اتاق بازرگانی اصفهان را  یکی از اقدامات در راستای توسعه صادرات استان برشمرد و گفت:توانمندسازی تولیدکنندگان برای صادرات و تقویت شرکت های مدیریت صادرات می تواند بازارهای جدیدی برای محصولات تولیدی استان را ایجاد کند.

عضو هیات رییسه با اشاره به نبود آمار دقیق از میزان صادرات استان اصفهان گفت:برخی از تولیدات استان از سایر استان ها صادر می شود و آمار دقیقی در این راستا وجود ندارد.
سید حسن قاضی عسگر معاون اقتصادی استانداری اصفهان در این نشست گفت:برای اشتغال زایی و توسعه اقتصادی استان راهی جز توسعه صادرات نداریم و تشکیل این اتحادیه می تواند صادرات استان را هوشمندانه و منسجم سازد.
وی خواستار توجه ویژه به صادرات صنایع دستی استان اصفهان شد و گفت:بسیاری از آثار هنرمندان صنایع دستی در منازل انبار شده است و با جریان داشتن صادرات می توان شاهد صادرات این آثار و تولید آثار جدید بود.
وی خواستار انتقال مسایل و مشکلات صادرکنندگان استان اصفهان در قالب این اتحادیه به استانداری در راستای حل مسایل شد و گفت:صادرکنندگان به عنوان قهرمانان ملی در جنگ اقتصادی نقش مهمی را در اشتغال زایی و رونق کسب و کار ایفا می کنند.
احمد پزنده رییس کمسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه راه اندازی این اتحادیه را عامل تجمیع و توانمندشدن صادرکنندگان استان دانست و گفت:حمایت از صادرکنندگان در قالب یک تشکل می تواند هم افزایی و توسعه بازارهای  صادراتی را فراهم سازد.
علی کرباسی زاده مشاوره عالی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست خواستار ایجاد فروشگاه های زنجیره ایی در کشورهای هدف صادراتی شد و گفت:این فروشگاه ها می تواند مسیر از تولید تا مصرف کننده نهایی را به حداقل برساند و برندسازی کالاهای ایرانی در کشورهای هدف صادراتی را تسهل سازد.