اتاق بازرگانی اصفهان میزبان هیات گردشگری لهستانی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان علی کرباسی زاده، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ضمن معرفی پتانسیل های موجود در شهر اصفهان بر وجود ظرفیت های بکر این شهر تاکید کرد.
وی در ادامه از اعلام آمادگی همکاری اتاق بازرگانی اصفهان با این شرکت لهستانی خبر داد.
همچنین Rafal Engelman رافائل انگلمن از شرکت IVVR ضمن معرفی شهر کراگف لهستان و ظرفیت های گردشگری این شرکت، افزود: این شرکت موفق به طراحی یک تکنولوژی با قابلیت نمایش مکان های گردشگری، صنعتی، انرژی در قالب 3 بعدی، شده است.
وی تصریح کرد: در لهستان قبل از ایجاد یک پروژه با استفاده از این ابزار می توانند در راستای گسترش فضاهای مختلف گردشگری و غیره طراحی های خود را در قالب تصاویر 3 بعدی ارائه دهند و می توان از طریق این ابزار ، موقعیت مکان را قبل از حضور فیزیکی در آن درک کرد و در صورت تایید ، پروژه مذکور احداث می شود.
رافائل انگلمن با بیان اینکه این شرکت هر سال به 80 تا 100 نمایشگاه در دنیا خدمات ارایه می دهد، افزود: ما تجربه خوبی برای مارکتینگ و برگزاری نمایشگاه داشته و می توانیم در این زمینه به اصفهان خدمات بدهیم.
رضا امیرپور، مدیر مجموعه آکواریم اصفهان نیز در این جلسه گفت: شهر گراکف به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی به عنوان خواهر خوانده شهر اصفهان معرفی شده و در اروپا از آن به عنوان شهر فلورانس دوم یاد می کنند.
وی افزود: این شهر مرکز برندهای بزرگ در بخش صنعت، مواد غذایی، ساختمان و کشاورزی اروپای شرقی بوده و اتاق بازرگانی با معرفی فعالان اقتصادی و اعضای خود به این شرکت می تواند به صورت تصاویر سه بعدی و واقعی به معرفی شرکت های این افراد بپردازد.
در ادامه رضا گنجوی، مشاور کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان به معرفی قابلیت ها و پتانسیل های اصفهان در زمینه گردشگری، صنعت، معدن و کشاورزی پرداخت.