ابلاغ شیوه‌نامه‌های مشوق‌های صادراتی

معاون وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران از ابلاغ شیوه‌نامه‌های پرداخت مشوق‌های صادراتی تا پایان هفته جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اشاره به ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تعهد سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه با هدف تسهیل پرداخت مشوق‌های صادراتی، استفاده از نظرات کارشناسان درون و برون سازمانی را ارزشمند عنوان کرد.

وی ضمن تاکید بر سوابق قبلی پرداخت مشوق‌های صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران، استفاده از تجربیات قبلی در خصوص تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها را مفید دانست.

زادبوم گفت: تشکیل دبیرخانه کارگروه مشوق‌های صادراتی با حضور کارشناسان بخش‌های مختلف سازمان از جمله رویکردهای جدید سازمان توسعه تجارت ایران بوده و کارگروه مشوق‌های صادراتی جهت تسریع در پرداخت مشوق‌های صادراتی به زودی تشکیل خواهد شد.

معاون وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان، اظهار امیدواری کرد که با پیگیری‌های انجام شده و همکاری سازمان برنامه و بودجه، شاهد تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی در آینده نزدیک باشیم.