ااعزام هیات تجاری، بازاریابی و چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی مواد غذایی ترکیه

اعزام هیات تجاری – بازاریابی و چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی مواد غذایی ترکیه

زمان :16 الی 21 اسفند ماه 97

مکان : استانبول

تلفن تماس : 88738556