آمار جدید از تبادل اطلاعات گمرک با سامانه سازمان های همجوار

ابراهیم نقدی مدیر کل دفتر حقوقی گمرک ایران در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شب گذشته با دفاع از گمرک الکترونیک تاکید به تاریخچه آغاز سامانه ها و فناوری های اطلاعات از سال ۹۰ گفت: در ماده ۹ قانون گمرکی برای نخستین بار گمرک پیشنهاد کرد تا از فناوری اطلاعات در تجارت استفاده کنیم.
«ابراهیم نقدی» شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در ارزیابی خود از وضعیت قاچاق در کشور با اشاره به تاریخچه آغاز سامانه ها و فناوری های اطلاعات از سال ۹۰ گفت: در ماده ۹ قانون گمرکی برای نخستین بار گمرک پیشنهاد کرد تا از فناوری اطلاعات در تجارت استفاده کنیم.
مدیرکل دفتر حقوقی گمرک با بیان اینکه قرار شد در سال ۹۲ در مواد ۵ و ۶ در بحث پیشگیری و مبارزه با قاچاق از این سامانه ها استفاده کنیم و در سال ۹۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ تصویب شد، ادامه داد: در این آیین نامه به صراحت وظایف هر یک از دستگاه ها پیش بینی شد. در ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی ماده ۵ و ۶ آمده است که هر کدام از دستگاه های ذیربط برای انجام عملیات خود دارای سامانه عملیات مستقل باشند.
نقدی با اشاره به اقدامات گمرک در راستای تبادل اطلاعات با سامانه ها گفت: در خصوص تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت و الکترونیکی کردن فرآیندها، ابتدا گمرک پیش قدم شد. در شش ماهه امسال حدود ۶ و نیم میلیون تراکنش شامل ۴ میلیون تراکنش با سامانه همتا در حوزه ریجستری گوشی تلفن همراه داشتیم و حدود ۲ میلیون تراکنش در حوزه اظهارنامه های واردات، صادرات، ترانزیت و پته ها شامل اطلاعات کامیون ها و محموله ها و حدود ۵۰۰ هزار تراکنش با سامانه ثبت سفارش داشتیم.
مدیرکل دفتر حقوقی گمرک با بیان اینکه در شش ماهه نخست در خصوص دریافت اطلاعات ثبت سفارش, حدود ۵۰ هزار تراکنش با سامانه بهینه یاب وزارت صمت داشتیم، گفت: در گمرک نه تنها کوتاهی و کم کاری نشده است بلکه اقداماتی خوبی در راه اندازی سامانه ها در گمرک انجام شده است. در شش ماهه امسال ، ۴۲ میلیارد دلار واردات و صادرات انجام شده است و همه آن ها تحت سامانه گمرک بوده است.