برای رفتن به هر منو بر روی عنوان آن کلیک کنید.

 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3360.146497193131!2d51.650835542555164!3d32.628921986576984!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMzLCsDM3JzQ0LjEiTiA1McKwMzknMDkuNiJF!5e0!3m2!1sen!2s!4v1529817356853" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

ما درصد زیادی از زندگی روزمره خود را در حال گفتگو با افراد مختلف هستیم. هر گفتگو به نوبه خود یک نوع مذاکره هست.

آشنایی با نحوه مذاکره کردن و آمادگی برای آن می تواند بسیاری از مشکلات ما را در زندگی حل کند.

این پادکست توسط استاد واعظی برای کسانی که میخواهند توانایی مذاکراتی خود را بالا ببرند، تهیه شده است.

آن را به دوستان خود معرفی کنید.