لیست دوره های آموزشی

مجموعه بازرگانی تجارت طلایی دارای دفاتر در شهرهای اصفهان، تهران، یزد و کاشان می باشد و همچنین آمادگی خود را جهت ارائه خدمات آموزش خصوصی به افراد و سازمان ها در سراسر کشور اعلام می دارد.
د
وره های آموزشی این مجموعه در رابطه با مباحث صادرات واردات ،ترخیص کالا، فروش و بازاریابی بوده وشامل موارد ذیل می باشد(با کلیک روی عنوان دوره می توانید سرفصل های دوره را مشاهده فرمایید)