چهار اصل در اجرای موفق برنامه

چرا همیشه برنامه های خوبی داریم ولی آن ها را عملی نمیکنیم؟

چرا انجام برنامه ها را در میانه راه رها میکنیم؟

چرا فرصت انجام همه کارها را نداریم و همیشه با مشکل کمبود وقت مواجهیم؟

در این پادکست، استاد واعظی درباره برنامه ریزی صحیح و تاثیر مثبت آن برروی هدف های تعریف شده صحبت میکند.

گروه بازرگانی تجارت طلایی گوش دادن به این پادکست صوتی را به شما پیشنهاد میکند.