خدمات بیمه

شرکت بازرگانی تجارت طلایی با دارا بودن نمایندگی بیمه در شرکت های مختلف، بیمه بارهای وارداتی، صادراتی و همچنین بن بیمه بارهای ترانزیتی را ارائه می نماید. شما نیز جهت دریافت مشاوره رایگان و نرخ بیمه با شماره های قید شده در ذیل تماس بگیرید و بطور رایگان از خدمات مشاوره و ارجاع پروژه ما بهره بگیرید.