اخبار بازرگانی

بر اساس برنامه ریزي هاي انجام شده در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و گسترش روابط تجاري با سایر کشورها به ویژه کشورهاي همسایه و خاورمیانه، سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد «هیات تجاري- بازاریابی صنعت ساختمان مسقط/عمان » را در اسفند ماه سالجاري همزمان با برگزاري نمایشگاه صنعت ساختمان عمان ( 14-12 Buildex & Interior March)با همکاري شرکت راه ابریشم دریایی اعزام نماید .

بر اساس برنامهریزي هاي انجام شده در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و گسترش روابط تجاري با سایر کشورها به ویژه کشورهاي همسایه و خاورمیانه، سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد «هیات تجاري- بازاریابی صنعت ساختمان مسقط/عمان » را در اسفند ماه سالجاري همزمان با برگزاري نمایشگاه صنعت ساختمان عمان ( 14-12 Buildex & Interior March (با همکاري شرکت راه ابریشم دریایی اعزام نماید . همچنین پاویون جمهوري اسلامی ایران در نمایشگاه مذکور توسط شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی برپا می گردد. کشور عمان به عنوان یک کشور استراتژیک در سطح   منطقه، دروازهاي به سوي تعاملات جهانی و بینالمللی بالاخص به کشورهاي شمال آفریقا محسوب می گردد. روابط سیاسی مثبت فیمابین و سیاستهاي توسعهاي در زمینههاي اقتصادي، فرهنگی و گردشگري که در دستور کار هر دو کشور میباشد، فرصت ارزشمندي را براي تجار و فعالین اقتصادي رقم می زند.با وجود توانمندي هاي کشور در حوزه خدمات فنی و مهندسی در زمینه هاي ساخت و ساز ساختمانی، راه و تونل، سد و نیروگاه، احداث پالایشگاه و خطوط انتقال گاز، احداث واحدهاي صنعتی و مهندسی مشاوره، حضور به موقع و قدرتمند شرکت هاي ایرانی در بازارهاي هدف، گام موثري در جهت توسعه اقتصادي خواهد بود. در این راستا اهداف مندرج در برنامه توسعه اقتصادي دولت عمان که در قالب پروژه هاي متعددي از جمله توسعه فرودگاه مسقط، توسعه خطوط ریلی این کشور،
تکمیل و راهاندازي منطقه آزاد الدقم، توسعه شهرك هاي صنعتی و پروژه هاي دیگر تعریف شده است، زمینه مساعدي براي فعالیت شرکت هاي ایرانی در عمان را فراهم می نماید.

شرایط اعزام هیأت تجاری

http://www.tpo.ir/uploads/oman_23633.pdf

منبع: سازمان توسعه تجارت

تماس با ما

دفتر تهران: تهران - فلکه اول آریا شهر بین بانک تجارت و سامان پلاک 1108 طبقه سوم
تلفن: 47624047-021

دفتر اصفهان: اصفهان - خیابان حکیم نظامی
تلفن: 36251016-031
فکس: 36255139-031

پست الکترونیک:

aparat button   instagram button   linkedin button   telegram button

نمادها

logo-samandehi

مکان ما بر روی نقشه